รายละเอียดหนังสือ

ชานะ นักรบเนตรอัคคี

นวนิยาย (น) 800 วรรณคดี
013515
9789749899168
-
ทาคาฮาชิ ยาชิจิโร
กมลวรรณ สงวนสิริกุล
กรุงเทพฯ : JBook,2550.
343 หน้า ; 15 ซม.
น ท585ช 2550 C.2

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1
110492478
ห้องสมุดกลาง ชั้นวาง
2 น ท585ช 2550 C.2
110492466
ห้องสมุดกลาง นำออก