รายละเอียดหนังสือ

นิทานเพื่อนรัก เรื่อง เมลโรส กับ เข้น้อย ตามหารอยยิ้ม ปีที่ 6 ตุลาคม 2550

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนภาษาไทย (ย) 300 สังคมศาสตร์
000121
1685-3121
-
คลาร์ก, เอมมา ชิเชสเตอร์
น้านกฮูก
กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์ ,2550.
22 หน้า : ภาพประกอบ(สี)
ย 398.2 ค175นม 2550 C.11

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1
SE55000420
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
1 Blue L
110476143
ห้องสมุดกลาง ชั้นวาง
2
SE55000421
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
3
SE55000429
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
4 ย 398.2 ค175นม 2550 C.1
SE55000491
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
5 ย 398.2 ค175นม 2550 C.2
SE55000492
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
6 ย 398.2 ค175นม 2550 C.3
SE55000493
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
7 ย 398.2 ค175นม 2550 C.4
SE55000494
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
8 ย 398.2 ค175นม 2550 C.5
SE55000495
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
9 ย 398.2 ค175นม 2550 C.6
SE55000496
ห้องสมุดอนุบาล นำออก
10 ย 398.2 ค175นม 2550 C.7
SE55000497
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
11 ย 398.2 ค175นม 2550 C.8
SE55000498
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
12 ย 398.2 ค175นม 2550 C.9
SE55000499
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
13 ย 398.2 ค175นม 2550 C.10
SE55000500
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
14 ย 398.2 ค175นม 2550 C.11
SE55000501
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
15 ย 398.2 ค175นม 2550 C.12
SE55000502
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
16 ย 398.2 ค175นม 2550 C.13
SE55000503
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
17 ย 398.2 ค175นม 2550 C.14
SE55000504
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง