รายละเอียดหนังสือ

สาส์นสมเด็จ : เล่ม 8 :พ.ศ. 2478 (ตุลาคม - มีนาคม)

ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ
000140
9740079776
-
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า|น้านกฮูก
0722 : มูลนิธิสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มู,2541.
302
PL 4210 น17 2541 ล.8

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1
SE55000594
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
1 PL 4210 น17 2541 ล.8
110478839
ห้องสมุดกลาง ชั้นวาง
2
SE55000595
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
3
SE55000596
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
4
SE55000597
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
6
SE55000599
ห้องสมุดอนุบาล นำออก
7
SE55000600
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
8
SE55000601
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
9
SE55000602
ห้องสมุดอนุบาล นำออก
10
SE55000603
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
11
SE55000604
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
12
SE55000605
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง