รายละเอียดหนังสือ

ภูตจิ๋วกับโรคโควิด19 ตอน ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนภาษาไทย (ย) 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
033388
9786160450640
-
ฤทัย จงสฤษดิ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์คิดดี้,2563.
36 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 24x24 ซ.ม
ย 616.203 ฤ176ภด 2563
ไวรัสแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว ไวรัสโคโรนาก็เช่นกัน เด็ก ๆ จะได้ตามภูตจิ๋วไปรู้จักไวรัสโคโรนา ทั้งรูปร่าง ส่วนประกอบ รวมถึงเข้าไปดูในร่างกายของมนุษย์ว่าไวรัสโคโรนาทำอันตรายปอดอย่างไร นอกจากนั้น เด็ก ๆ ยังจะได้รู้ว่าไวรัสโคโรนาแพร่กระจายได้ อย่างไร และเด็ก ๆ ควรป้องกันตัวเองอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากโรคโควิด 19 อีกด้วย "นิทานเล็ก ๆ ชุดนี้เป็นคำตอบที่ดีที่พ่อแม่จะปลูกฝังเรื่องสุขภาพ ให้แก่ลูกด้วยประเด็นใกล้ตัว นั่นคือโคโรนาไวรัสและโรคโควิด 19" -- นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ -- รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข "นิทานชุดนี้ตอบโจทย์ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่เด็ก...ด้วยเรื่องราวเข้าใจง่ายจากผู้เขียนที่เชี่ยวชาญและภาพที่ถ่ายทอดได้เหมาะสมกับวัยของเด็ก -- รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู -- สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "นิทานชุดนี้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสและโรคโควิด 19 ที่มีคุณค่ามากสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในระดับปฐมวัย" -- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา -- ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ไวรัสแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว ไวรัสโคโรนาก็เช่นกัน เด็ก ๆ จะได้ตามภูตจิ๋วไปรู้จักไวรัสโคโรนา ทั้งรูปร่าง ส่วนประกอบ รวมถึงเข้าไปดูในร่างกายของมนุษย์ว่าไวรัสโคโรนาทำอันตรายปอดอย่างไร นอกจากนั้น เด็ก ๆ ยังจะได้รู้ว่าไวรัสโคโรนาแพร่กระจายได้ อย่างไร และเด็ก ๆ ควรป้องกันตัวเองอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากโรคโควิด 19 อีกด้วย "นิทานเล็ก ๆ ชุดนี้เป็นคำตอบที่ดีที่พ่อแม่จะปลูกฝังเรื่องสุขภาพ ให้แก่ลูกด้วยประเด็นใกล้ตัว นั่นคือโคโรนาไวรัสและโรคโควิด 19" -- นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ -- รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข "นิทานชุดนี้ตอบโจทย์ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่เด็ก...ด้วยเรื่องราวเข้าใจง่ายจากผู้เขียนที่เชี่ยวชาญและภาพที่ถ่ายทอดได้เหมาะสมกับวัยของเด็ก -- รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู -- สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "นิทานชุดนี้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสและโรคโควิด 19 ที่มีคุณค่ามากสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในระดับปฐมวัย" -- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา -- ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1 ย 616.203 ฤ176ภด 2563
BK63002431
ห้องสมุดกลาง ชั้นวาง