รายละเอียดหนังสือ

เจ้ารถขุดจอมขุด : นิทานเพื่อนรัก

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนภาษาไทย (ย) 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
035825
06701141
นิทานเพื่อนรัก ปีที่ 22 ฉบับที่ 141 : มกราคม 2567 ระดับ 1 (อนุบาล 1 - อนุบาล 2)
ฮูด, มอแร็ก
น้านกฮูก
กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์,2567.
ไม่ปรากฏเลขหน้า: ภาพประกอบ(สี); 22.7x22.7 ซม.
ย 629 ฮ561จ 2567
เจ้ารถขุดรู้สึกเบื่องานขุดที่เขาแสนถนัด และฝันอยากจะไปผจญภัยในโลกกว้าง เขาจึงร่ำลาเพื่อน ๆ แล้วออกเดินทางไกล เอ...โลกกว้างที่เขาฝันใฝ่ จะเป็นอย่างไรบ้างนะ

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

เจ้ารถขุดรู้สึกเบื่องานขุดที่เขาแสนถนัด และฝันอยากจะไปผจญภัยในโลกกว้าง เขาจึงร่ำลาเพื่อน ๆ แล้วออกเดินทางไกล เอ...โลกกว้างที่เขาฝันใฝ่ จะเป็นอย่างไรบ้างนะ
ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1 ย 629 ฮ561จ 2567
BK67000275
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
2 ย 629 ฮ561จ 2567 C.2
BK67000276
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
3 ย 629 ฮ561จ 2567 C.3
BK67000277
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
4 ย 629 ฮ561จ 2567 C.4
BK67000278
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง