รายละเอียดหนังสือ

นิทานเพื่อนรัก เรื่อง มหัศจรรย์วันของหนู ฉบับที่ 15 ปีที่ 2 สิงหาคม 2546

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนภาษาไทย (ย) 300 สังคมศาสตร์
000141
1685-3121
-
น้านกฮูก
กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์ ,2546.
ไม่บอกจำนวนหน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 21 ซม.

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1
SE55000606
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
1 895.916 ส687 2534
110471139
ห้องสมุดกลาง ชั้นวาง
2
SE55000607
ห้องสมุดอนุบาล นำออก
3
SE55000608
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
4
SE55000609
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
5
SE55000610
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
6
SE55000611
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
7
SE55000612
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
8
SE55000613
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง
9
SE55000614
ห้องสมุดอนุบาล ชั้นวาง