รายละเอียดหนังสือ

ยมทูตสีขาว เล่ม 5

นวนิยาย (น) 800 วรรณคดี
013517
9789749966853
-
ฮาเซงาวะ เคสุเกะ
พรนภา อริยะวัตรกุล
กรุงเทพฯ : JBook,2550.
285 หน้า ; 15 ซม.
น ฮ278ย 2550 V.5

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1 น ฮ278ย 2550 V.5
110492463
ห้องสมุดกลาง ชั้นวาง