รายละเอียดหนังสือ

ยมทูตสีขาว เล่ม 2

นวนิยาย (น) 800 วรรณคดี
010280
9749966295
-
ฮาเซงาวะ เคสุเกะ
สุพัตรา ผดุงปรีชาไชย
กรุงเทพฯ : JBook,2549.
235 หน้า ; 15 ซม.
น ฮ278ย 2549 V.2C.2

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1 -
110485548
ห้องสมุดกลาง ชั้นวาง
2 น ฮ278ย 2549 V.2C.2
110492462
ห้องสมุดกลาง นำออก