รายละเอียดหนังสือ

ยมทูตสีขาว เล่ม 6

นวนิยาย (น) 800 วรรณคดี
013518
9789749966938
-
ฮาเซงาวะ เคสุเกะ
สุพัตรา ผดุงปรีชาไชย
กรุงเทพฯ : JBook,2550.
209 หน้า ; 15 ซม.
น ฮ278ย 2550 C.6

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1 น ฮ278ย 2550 C.6
110492464
ห้องสมุดกลาง นำออก