รายละเอียดหนังสือ

ยมทูตสีขาว เล่ม 7

นวนิยาย (น) 800 วรรณคดี
013519
9789749899113
-
ฮาเซงาวะ เคสุเกะ
สุพัตรา ผดุงปรีชาไชย
กรุงเทพฯ : JBook,2550.
267 หน้า ; 15 ซม.
น ฮ278ย 2550 V.7C.2

ยังไม่มีรายการแสดงความคิดเห็น

ลำดับ เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1 น ฮ278ย 2550 V.7C.1
110492469
ห้องสมุดกลาง นำออก
2 น ฮ278ย 2550 V.7C.2
110492465
ห้องสมุดกลาง นำออก